Bonitácie

Presné podmienky pre uchovnenie nájdete v Chovateľskom a bonitačnom poriadku konkrétne článok V. bod 5.4 TU. Prosím, preštudujte si ich.

TIPY: 

Nutno doložiť certifikát DNA profilu alebo sa podrobiť odobratiu DNA vzorky pri samotnej bonitácii. Táto vzorka bude slúžiť k vyhotoveniu DNA profilu jedinca 

Skontrolujte, či je pes naozaj preregistrovaný do Slovenskej plemennej knihe psov t.j. má číslo zápisu v PP začínajúce písmenami "SPKP".

Skontrolujte tesne pred bonitáciou funkčnosť čipu.

Po zbonitovaní nezabudnite poslať žiadosť spolu s PP na plemennú knihu na adresu uvedenú v tlačive/žiadosti.