Bonitácie podľa Eu.D.D.C.

Na Bonitáciu podľa Eu.D.D.C. treba predložiť posúdenie DBK a DNA (genotyp mikrosatelitov psov)

DBK - dysplazia bedrových kĺbov

Dňa 24. 2. 2017 na výborovej schôdzi bol na posudzovanie RTG kĺbov odsúhlasený pán MVDr. Ivan Pašek https://www.zkp.sk/

Do 3. 4. 2017 boli akceptované posudky RTG kĺbov od MVDr. Ladislava Smatanu. 

V prípade, že dr.Pašekovi posielate snímky zhotovené u iného veterinára je dôležité aby snímky pre oficiálne posúdenie dysplazie boli označené:

1. Meno psa + chovateľská stanica
2. Číslo čipu
3. Dátum narodenia
4. Dátum snímkovania
5. evidenčné číslo radiogramu
6. označenie PRAVEJ a ĽAVEJ končatiny
K vyhodnoteniu je taktiež potrebný rodokmeň a potvrdené TLAČIVO od veterinárneho lekára, kde vyhotovili RTG snímky. Bez nasledujúceho naozaj nie je možné snímky oficiálne vyhodnotiť. 

Cenník

RTG DBK+DLK+SEDÁCIA+PREBUDENIE+POSÚDENIE: 130€

IBA POSÚDENIE DBK A DLK: 25€ + 3€ poštovné (v prípade, že budú snímky vyhotovené inde) 

DNA profil

Doložiť certifikát DNA profilu alebo sa podrobiť odobratiu DNA vzorky pri samotnej bonitácii. Táto vzorka bude slúžiť k vyhotoveniu DNA profilu jedinca.