Špeciálna výstava 2018

6.10.2018 Bojná

rozhodca: Robert Jakopac (HR)

Nemecká doga čierna 

PES

Tr.mladší dorast 

1. BOWLING GRAY STONE CASTLE VN2
2. LARGO WINCH DELLA BAIA AZZURRA VN1
3. NORIS "VILLA CASCIO" VN3 

Tr.dorastu 

4. BLACK ARANKA Z DAIZY VN1

Tr.mladých 

5. BENTLEY VON MONARCHIA DANE nenastúpil 

6. BYRON FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS V1 CAJC, Víťaz špec. výstavy ml

7. PLAYBOY OF A GREAT STARS TEAM V2

Tr.stredná 

8. GERONIMO SANCTUS ROCHUS V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy

Tr.otvorená 

9. APOLLO OF BLACKLEAF VD2
10. BASTIEN LA REGINA BIANCA V1, CAC
11. RAYMOND FROM MINITZ nenastúpil  

Tr.šampiónov 

12. IRAM VON WIEDERHOLZ V1, CAC

SUKA 

Tr.mladší dorast 

13. BARICA SANCTUS ROCHUS VN2  

14. BASILEA GRAY STONE CASTLE VN1

Tr.dorastu 

15. BOUNTY ARANKA Z DAIZY VN1

 16. BROOKLYN CASSIOPEA DOG VN2

Tr.mladých 

17. ALFÖLDI ÓRIÁS CRAZY V4 

18. BARBRA FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS nenastúpil 

19. BRIDGETH FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS V2 

20. NASHE NASTJENKA VON WIEDERHOLZ V3 

21. SHARRON FROM MINITZ V1, CAJC, Junior BOB, BOS, Víťaz špec. výstavy ml.

Tr.stredná 

22. ADHAN AVEMAR WORLD IN THE BLUE V2, Res.CAC 

23. AFYA AWEMAR WORLD IN THE BLUE V1, CAC, Víťaz špec. výstavy 

24. MEGAIRA VON WIEDERHOLZ VD3

Tr.otvorená 

25. ADEL AVEMAR WORLD IN THE BLUE V4 

26. BELLA LA REGINA BIANCA V2, Res.CAC 

27. GLORIA SANCTUS ROCHUS V1, CAC 

28. HONEY FROM TAMARIN BLUE V3

Tr.šampiónov 

29. ANDRAGORA HEBARGO V1, CAC 

30. TESLA CLAUDIA BOHEMICA V2, Res.CAC 

Tr.čestná 

31. IVANČICA SANCTUS ROCHUS nenastúpil

Tr.veteránov 

32. BAŠKA ELEGANCE DOG V1, BOV 

33. FENDER CATLEY RANCH V2

Nemecká doga modrá 

PES 

Tr.mladší dorast 

34. EDISON BEATIFUL BLUE BALLERINES VN1, BIS minor puppy 

35. ERON BEAUTIFUL BLUE BALLERINES nenastúpil

Tr.dorastu 

36. DASTON BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN1 

37. DOM BEAUTIFUL BLUE BALLERINES N 

38. LUXUS BLUE HRADECKÁ HVĚZDA VN2

Tr.mladých 

39. ARTUS FROM BLUE ELIZABETH´S MEADOWS V1, CAJC, Junior BOB, BOS, Víťaz špec. výstavy ml., BIS Junior1 

40. BARNEY BADAN - SLOVAKIA V2 

41. BRUCE HELIN OF SIRIUS INGENTIS V3 

42. CERES GENUS OF BLUE V4 

43. NAGYIREGI MADOX VD

Tr.stredná

44. ARLESS CRYSTAL BLUE DIAMOND V3

45. CORLEONE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC 

46. GENET BRIXEN V2, Res.CAC 

47. KODY BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V4

Tr.otvorená 

48. ALNAIR OF SIRIUS INGENTIS V3 

49. BAHRAIN SLOVAKIAN GREAT HEART V2, Res.CAC 

50. BONNO BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V4 

51. CHANGELING BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V1, CAC

Tr.šampiónov 

52. AMIRE GENUS OF BLUE V1, CAC, Víťaz špec. výstavy 

53. BENTLY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V2, Res.CAC 

54. HARRY BLUE HRADECKÁ HVĚZDA VD4

55. CHURCHILL DOLANSKÝ DVŮR V3

Tr.čestná 

56. FABERGÉ VON MRAQUE V1

SUKA

Tr.mladší dorast 

57. CANDY SLOVAKIAN GREAT HEART VN 

58. EDYSS BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN2 

59. ELEANOR BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN3

60. ELLIEN BEAUTIFUL BLUE BALLERINERS nenastúpil 

61. ENNY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN4

62. EWA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN1

Tr.dorastu

63. DAIREEN BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN3

64. DAPHNE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN1

65. DARMIN BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VN4

66. MEGGIE BLUE HRADECKÁ HVĚZDA VN2

Tr.mladých

67. ARIS TAURA CASSIOPEA DOG nenastúpil

68. BLUE BADAN - SLOVAKIA VD3

69. CALEXIS BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy ml.

70. CATTLEYA GENUS OF BLUE V2

Tr.stredná

71. AZIRA CRYSTAL BLUE DIAMOND V2, Res.CAC

72. BIXI GENUS OF BLUE V3

73. COOLICKA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC

Tr.otvorená

74. AGIE CRYSTAL BLUE DIAMOND V1, CAC

75. AIREEN VON FRIZANTTE V

76. BAHIJA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V2, Res.CAC

77. COSORAYA TIARRA MIRABILIS GEMMA V3´

78. WALT DISNEY APOLLO DOG V

Tr.šampiónov

79. BEISY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy

80. CHERRY BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V2, Res.CAC

Tr.čestná

81. ADELAILA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V2

82. AKIRA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1

83. ENFANT TERRIBLE VON MRAQUE nenastúpil

Tr.veteránov

84. ANNY CAMERON DOG CZECH V1, BIS Veteran, BOV

85. CRYSTAL YVANAE APONI V2

Nemecká doga pásikava

PES

Tr.stredná

86. URANDO BIG LORD V1, CAC

Tr.šampiónov

87. CICERO PRETORIAN DOGV1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy

SUKA

Tr.dorastu

88. DALIA VON GREAT DARIUS N

Tr.mladých

89. DECIDIANA PRETORIAN DOG V2

90. DRUSILLA PRETORIAN DOG V1, CAJC, Junior BOB, Víťaz špec. výstavy ml. 

Tr.stredná 

91. UTOPIA BIG LORD V1, CAC, Víťaz špec. výstavy 

Tr.otvorená 

92. CHYRA BYSTŘICKÁ DE ORAN V2, Res.CAC 

93. SAHARA BIG LORD V1, CAC

Nemecká doga škvrnitá 

PES

Tr.mladší dorast 

94. TARABAS CATLEY RANCH N

Tr.dorastu 

95. BEAUTIFUL BENNET CASSIOPEA DOG VN1

Tr.mladých 

96. PORTOS OF A GREAT STARS TEAM V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy ml. 

97. PRINCE OF A GREAT STARS TEAM V2

Tr.stredná 

98. FINESTRO GRIGIO FROGXTR VD1 

99. MARSYÁS VON WIEDERHOLZ D

Tr.otvorená 

100. CENT MIRMAREL MAJESTIC VD3 

101. INGVAR CZAR OLBRZYMA V1, CAC 

102. YAGER SILVA TAROK V2, Res.CAC 

Tr.šampiónov 

103. UGGO WILLIAM SILVA TAROK V1, CAC, Víťaz špec. výstavy 

Tr.čestná 

104. KARDINAL LUIZADOR V1

SUKA

Tr.mladší dorast 

105. TIARA CATLEY RANCH VN1 

Tr.dorastu 

106. JAGGA Z TULIHO DVORA VN 

Tr.mladých 

107. AURORA VON NODBURGA EBEN V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy ml. 

108. BEATRICE FROM HARLE. ELIZABETH´S MEADOWS V2 

 109. BERENICE FROM HARLE. ELIZABETH´S MEADOWS V3 

110. SOFIE FROM MINITZ V4 

Tr.stredná 

111. RIMMEL CATLEY RANCH V1, CAC

Tr.otvorená 

112. ATHENE BORÉÉ VON MONARCHIA DANE VD4 

113. BARUNKA LA REGINA BIANCA V3 

114. DOROTKA ELEGANCE DOG V2, Res.CAC  

115. ENIGMA DI STELLA ARDENS V1, CAC, Víťaz špec. výstavy  

Tr.čestná 

116. JASMINA SANCTUS ROCHUS V1, BIS honour class 

Nemecká doga žltá 

PES

Tr.dorastu 

117. LEWIS-F DELLA BAIA AZZURRA VN1, BIS Puppy

Tr.stredná 

118. TAMIR BIG LORD V1, CAC, Víťaz špec. výstavy 

Tr.otvorená 

119. BOCCACCIO HAPPY CHILLI DOGS VD1

SUKA

Tr.mladší dorast 

120. CAITLIN VON FRIZANTTE VN1 

Tr.dorastu 

121. DISNEY VON GREAT DARIUS VN1 

Tr.stredná 

122. UNIQUE BIG LORD V1, CAC

Tr.šampiónov 

123. BAGHÍRA PRETORIAN DOG V2, Res.CAC  

124. FROSYNA OF XANTHARPYIA V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy, BIS1

Tr.čestná 

125. COTTA PRETORIAN DOG V