Zápisnice


Zápisnica z členskej schôdze 28.10.2017

Zápisnica z výborovej schôdze 27.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia EuDDC 2022

Zápisnica z členskej schôdze 16.4.2023 

Zápisnica z výborovej schôdze 16.7.2023

Zápisnica z výborovej schôdze 17.3.2024

Zápisnica z členskej schôdze 7.4.2024