2 % z dane

Aj tento rok splnilo naše občianské združenie podmienky uchádzačov o 2 % z dane fyzických a právnických osôb. Výbor KPND týmto prosí členov klubu o prispetie 2 % z dane do KPND a ďakuje za podporu.  

Výbor KPND 

Naše údaje:

IČO: 50437780
Právna forma: občianske združenie
Názov: Klub priateľov nemeckých dôg (KPND)
Ulica: Lúčna ulica 405/13 
PSČ: 08253
Obec: Záborské

STE ZAMESTNANEC (váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA:


Potvrdenie o zaplatení dane 


Vyhlásenie 2-3 % za rok 2023

POSTUP KROKOV pre zamestnancov TU

ZASTUPUJETE PRÁVNICKÚ OSOBU (ste spoločnosť, firma a pod.)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre PRÁVNICKÚ OSOBU:


Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2023 

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov PO 

 POSTUP KROKOV pre právnické osoby TU

STE FYZICKÁ OSOBA (ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní a pod.)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU:Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A 2023


Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A 2023 


Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2023  


Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B 2023 

 POSTUP KROKOV pre fyzické osoby TU