Postup

vydania Certifikátu dlhovekosti

Jedinec dovŕši 8 rokov

Majiteľ spolu s jedincom pri návšteve veterinára poprosí o vystavenie lekárskej správy, kde veterinár potvrdí po základnej prehliadke, že jedinec je v dobrej kondícii vzhľadom na svoj vek.

poslať Lekársku správu + Preukazu pôvodu poradcovi chovu na mail

nemeckadogachov@gmail.com   

poradca chovu vystaví Certifikát dlhovekosti