Smernice

POZOR - ZMENA NÁZVU!

Chránený názov chovateľskej stanice sa mení na:

CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU