Krycie povolenia

Tu nájdete krycie povolenia a ich aktuálny stav:

č.   krycieho povolenia dátum vydania CHS farba suka použitý pes
28/2023 8.6.2023 of the Infinity Grace čierna/škvrnitá Best of Roys Kamile Royal Luizador Tiziano
29/2023 9.6.2023 Big Blue Dream modrá Filla Cassiopea Dog
30/2023 17.7.2023 Elizabeth´s Meadows čierna/škvrnitá Camelia from Black Elizabeth´s Meadows
31/2023 17.7.2023 Elizabeth´s Meadows modrá Dianna from Blue Elizabeth´s Meadows
32/2023 25.7.2023 von Belcamdog modrá Chastellain Brixen Yukon-B dei Monti del Keraton
33/2023 Taura Stars modrá Blue Queen Taura Stars
34/2023 L'odo Harmypatz čierna/škvrnitá Catch me if you can L'odo Harmypatz Ramses des Terres Andalouses