Klubová výstava 2017

27.5.2017 Bojná Ranč pod Babicou

Rozhodca: Almási Nándor

mladši dorast, dorast, čestná: Milan Bíroš

Nemecká doga ČIERNA

PES

trieda mladší dorast 

1. ANGEL JOY QUEEN OF BLACK VN1 

 2. AXAL AVEMAR WORLD IN THE BLUE VN2 

 3. ORO CATLEY RANCH VN3 

trieda mladých

4. ACCANTE NERO L´ODO HARMYPATZ VD 

5. BALTAZAR LA REGINA BIANCA V3 

6. BIG DOPE GILLAN V2 

7. HAGRID BUCCARO-N DELLA BAIA AZZURRA V4 

8. JEAN BAPTISTE MOLOSEUM V1, CAJC, Klubový víťaz mladých

9. NICOLAS CATLEY RANCH VD

trieda otvorená 

10. AMON MIRMAREL MAJESTIC V1 

trieda šampiónov

11. IRAM VON WIEDERHOLZ V1, CAC, Klubový víťaz 

12. LOTRANDO CATLEY RANCH nenastúpil 

13. ROCKEFELLER MARGAREJRO V2, Res.CAC 

trieda čestná

14. INKHEART MAŁY SMOK V1, BIS čestných tried 

trieda veteránov

15. DRUPI CATLEY RANCH V1, BIS Veterán 

16. NERO OD BIBIKY V2 

SUKA

trieda mladší dorast

17. ADEL AVEMAR WORLD IN THE BLUE VN2 

18. AFYA AVEMAR WORLD IN THE BLUE VN1, BIS Baby 

19. GLORIA SANCTUS ROCHUS VN3 

 20. ORLANDIE OLIVER CATLEY RANCH nenastúpil 

trieda mladých

21. ANDRAGORA HEBARGO V2 

22. BELLA LA REGINA BIANCA VD 

23. CALIBRA MIRMAREL MAJESTIC V4 

24. DEBORAH ELEGANCE DOG V1, CAJC, Klubový víťaz mladých 

25. HONEY FROM TAMARIN BLUE V 

26. MARYLIN CATLEY RANCH V3 

27. NORTH STAR CATLEY RANCH V 

trieda stredná

28. AZALEA HEBARGO dostatočný 

29. TESLA CLAUDIA BOHEMICA V1, CAC 

trieda otvorená

30. ABBY GRAY STONE CASTLE V2, Res.CAC 

31. ALANIS ORA DYNASTY V3 

32. CALLA Z KOSTOLANSKÉHO DVORA V4 

33. FEBIE Z TULIHO DVORA nenastúpil 

34. ISKRA SANCTUS ROCHUS V1, CAC, BOB, Klubový víťaz, BIS 

trieda šampiónov

35. HARMONY Z TULIHO DVORA V2, Res.CAC 

36. IVANČICA SANCTUS ROCHUS V1, CAC 

trieda čestná

37. HEBY OD HANÍNSKÉHO LOMU V1 

Nemecká doga MODRÁ

PES

trieda mladší dorast

38. GENET BRIXEN VN1 

trieda dorastu

39. BALBOA GENUS OF BLUE VN1 

40. BASCO GENUS OF BLUE nenastúpil 

trieda mladých

 41. ANGETRAUTER VOM HAUSE WAGNER V1, CAJC, Junior BOB, Klubový víťaz mladých 

trieda stredná

 42. BAHRAIN SLOVAKIAN GREAT HEART nenastúpil 

 43. BENTLY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V2 

 44. BONNO BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1 

 45. CHANGELING BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V3 

46. OPAL BEVOJ V4 

trieda otvorená

47. AMIRE GENUS OF BLUE V1, CAC 

48. HARRY BLUE HRADECKÁ HVĚZDA D 

trieda šampiónov

 49. BASTHIJEN BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC, BOS, Klubový víťaz 

 50. CLAUDIUS FARMA FRANZ V3 

51. TORRENS PLACE ON EARTH V2 

SUKA

trieda dorastu

 52. AIREEN VON FRIZANTTE N 

 53. ANNIE VON FRIZANTTE N 

 54. BACCARA GENUS OF BLUE nenastúpil 

 55. BIXI GENUS OF BLUE VN1 

trieda mladých

56. BURGFRAULEIN LOTTE VOM HAUSE WAGNER V1, CAJC, Junior BOB, Klubový víťaz mladých 

 57. CHELSEA Z HANÁCKÉHO ÚDOLÍ nenastúpil 

 58. NESSIE DOGEN-SPORT V2 

 59. ORIANA PLACE ON EARTH dostatočný 

60. THAITI THE BLUE DREAM RHAPSODY VD 

61. WALT DISNEY APOLLO DOG nenastúpil 

trieda stredná

 62. BAHAMA SLOVAKIAN GREAT HEART nenastúpil 

63. BAHIJA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V4 

 64. BELLANITA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC 

 65. DIXY LUDWIGA VON LUDWIGA BLAU V2, Res.CAC 

 66. CHERRY BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V3 

trieda otvorená 

 67. AKIRA BEAUTIFUL BLUE BALLERINES VD4 

 68. ALISS GENUS OF BLUE V3 

 69. AMANDA CRYSTAL BEAUTY FROM SLOVAKIA V2, Res.CAC 

70. BUTTERFLY SLOVAKIAN GREAT HEART V1, CAC

71. CHANNEL DOLANSKÝ DVÚR VD 

trieda šampiónov

72. BEISY BEAUTIFUL BLUE BALLERINES V1, CAC, BOB, Klubový víťaz 

 73. GERALDINE GRACE BLUE HRADECKÁ HVĚZDA V2, Res.CAC 

trieda veteránov

 74. CLEMENTINA Z BAŠTECKÉHO DVORA V 

Nemecká doga PÁSIKAVÁ

PES

trieda šampiónov

 75. COLAS DEL SARDEU V1, CAC, BOS, Klubový víťaz 

SUKA

trieda mladých

 76. SAHARA BIG LORD odstúpil 

 77. SUZANNE VEGA UNIVERS V1 

trieda stredná

78. CHYRA BYSTŘICKÁ DE ORAN VD1 

trieda šampiónov

79. XARA VON SZERVENTA V1, CAC, BOB, Klubový víťaz 

Nemecká doga škvrnitá

PES

trieda dorastu

 80. INGVAR CZAR OLBRZYMA VN1, BIS Puppy 

 81. MARSYÁS VON WIEDERHOLZ N 

82. MR. VANILLA VON WIEDERHOLZ VN2 

trieda mladých

 83. BOREAS LA REGINA BIANCA VD2 

84. CENT MIRMAREL MAJESTIC D 

85. NAUTILUS CATLEY RANCH dostatočný 

 86. YAGER SILVA TAROK V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy ml. 

trieda stredná

87. BIG DOPE ELDAN V1, CAC, BOS, Klubový víťaz 

trieda otvorená

88. SEAN CONNERY MIRÉZ BOHEMIA nenastúpil 

trieda šampiónov

89. CASANOVA ELEGANCE DOG V2, Res.CAC 

90. RAFFO Z JOSEFOVSKÝCH BUD V3 

91. UGO WILLIAM SILVA TAROK V1, CAC 

trieda čestná

 92. CARLO DOLANSKÝ DVŮR V1 

SUKA

trieda mladší dorast

93. ORCHIDEA CANTLEY RANCH N 

trieda mladých

94. DOROTKA ELEGANCE DOG VD 

 95. IRSHAY OF AUSTRIA GREAT STARS V3 

96. JANA SANCTUS ROCHUS V1, CAJC, Junior BOB, Klubový víťaz mladých 

97. JASMINA SANCTUS ROCHUS V2 

98. XANADU SILVA TAROK V4 

trieda stredná

99. ENIGMA DI STELLA ARDENS V1, CAC, Klubový víťaz 

100. WAMPI SILVA TAROK V2, Res.CAC 

trieda otvorená

101. ANGIE LA REGINA BIANCA VD3 

102. ATHENE BORÉÉ VON MONARCHIA DANE VD2 

103. IRIS Z TULIHO DVORA V1, CAC 

trieda šampiónov

104. LA NUIT DES PETITES VERNIERES V1, CAC 

trieda veteránov

105. GRAFITTI VON WIEDERHOLZ V1 

Nemecká doga ŽLTÁ

PES

trieda mladých

106. SCOOBY BIG LORD nenastúpil 

107. SPEEDY GONZALES UNIVERS V1, CAJC, Klubový víťaz mladých 

trieda stredna

108. LUXOR FRIDAY V1, CAC, Klubový víťaz 

trieda šampiónov

109. LUCAS BIG LORD V1, CAC 

SUKA

trieda mladých

 110. FROSYNA OF XANTHARPYIA V1, CAJC, Junior BOB 

 111. HANA-F DELLA BAIA AZZURRA V2 

trieda stredná

 112. ROSALIE BIG LORD nenastúpil 

trieda otvorená

 113. REBECA BIG LORD V1, CAC, Klubový víťaz 

114. UMBERTA RENDOG nenastúpil 

trieda šampiónov

115. OCTAVIA BIG LORD nenastúpil