Kontakt

Klub priateľov nemeckých dôg

Lúčna ulica 405/13, 082 53 Záborské 

IČO: 50437780 

DIČ: 2120350683

Bankové spojenie VÚB Nitra

IBAN SK22 0200 0000 0037 2434 3651

SWIFT SUBASKBX

Predseda

Lenka Baranová 

0903 650 486

Lúčna ulica 405/13, 082 53 Záborské 

baranova.lenka111@gmail.com 

Tajomník

Čerešňáková Katarína

0907 791 280

Bojná 692, 956 01 Bojná

nemeckadogatajomnik@gmail.com 

Poradca chovu

Ing. Čerešňáková Katarína 

0905 686 611

Bojná 692, 956 01 Bojná

nemeckadogachov@gmail.com 

Podpredseda

Ľubor Klačan

0918 030 070

l.klacan@gmail.com

Webmaster

Petra Lúčanová

0907 836 512

lucanovap@gmail.com

K zverejňovaniu chovných psov/súk, prosím okrem fotky zasielať aj text (meno, narodenie, rodičia, vyšetrenia a pod.)


Kontrolór

Patrícia Fabini

0915 163 747

fabinipatricia@gmail.com