Postup

od krytia po vydanie PP

Presný postup nájdete v Chovateľskom poriadku TU. Tento postup slúži na sprehľadnenie a zjednodušenie hlavne pre začiatočníkov.

+ zaplatiť poplatok za pripúšťacie povolenie info TU

Pripúšťacie povolenie vydané poradcom chovu

KRYTIE

Nahlásiť krytie (email/sms) do 3 dni: meno a registr.č. suky aj psa + dátum krytia

NARODENIE ŠTENIATOK

(v prípade nezabreznutia poslať Pripúšťacie povolenie naspäť poradcovi chovu)

KONTROLA VRHU (do 56 dní veku šteniatok)

potvrdenie Pripúšťacieho povolenia - Záznam o kontrole vrhu

poslať Prihlášku na zápis šteniat + Pripúšťacie povolenie na plemennú knihu

+ kópie PP oboch rodičov + kópia Chráneného názvu registrovaného chovu 
(Únia kynologických klubov, Furmanská 9, Bratislava 84103 )

Vydanie preukazov pôvodu šteniatok