Klubová výstava

Club Show 

5.5.2024

PRIHLASOVANIE ONLINE - ONLINE ENTRY

UBYTOVANIE - ACCOMMODATION

INFO

V prípade otázok, informácii, nejasnosti môžete kontaktovať Výstavný výbor: 

Dominika Nalešniková, Lucia Derková, Michaela Šutovská