GDPR

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania OÚ .