Šampionáty

Slovenský Junior Šampión

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje: 

1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov, 

2. Minimálne dve z troch potrebných čakateľstiev (CAJC/CAC) boli udelené na medzinárodnej výstave, 

3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. 

Viac info TU

Slovenský Šampión

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 1. Ak pes/suka získal 4 čakateľstvá CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových alebo špeciálnych výstavách na území SR. 

2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná sezóna = kalendárny rok). 

3. CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami. 

4. Minimálne dve čakateľstvá CAC zo štyroch potrebných boli získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na medzinárodnej, národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave. 

Viac info TU

Slovenský Grandšampión

1. Pes/ suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy. 

2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách 

3. Čakateľstvá CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami. 

4. Minimálne dve čakateľstvá CAC z troch potrebných boli získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave 

Slovenský Veterán Šampión