Postup

vydania Certifikátu výberového chovu

Pre zaradenie do Výberového chovu musí jedinec spĺňať:

  1. Uchovnenie
  2. Titul klubový víťaz alebo klubový víťaz mladých alebo víťaz špeciálnej výstavy alebo víťaz špeciálnej výstavy mladých
  3. Absolvovanie RTG bedrových kĺbov DBK s výsledkom A/A a lakťových kĺbov DLK s výsledkom 0/0
  4. Šampión Slovenska alebo Interšampión FCI
  5. Vyšetrenie srdca na dilatačná kardiomyopatiu s výsledkom - DCM free

Poslať preukaz pôvodu a týchto 5 výsledkov poradcovi chovu na mail:

nemeckadogachov@gmail.com   

poradca chovu vystaví Certifikát výberového chovu