Dilatatívna kardiomyopatia

Vážení priatelia a chovatelia nemeckej dogy,

dovoľte mi poďakovať Vám, ktorí ste mi prejavili dôveru a dali ste si vyšetriť Vášho psa na ochorenia srdca.

Po skúsenostiach, ktoré za tých pár rokov mám a po rozhovoroch s Vami, cítim potrebu napísať pár vecí ohľadom vyšetrenia srdca, ktoré si už viacerí majitelia nemeckej dogy žiadali.

Najčastejším ochorením srdca u dogy je dilatatívna kardiomyopatia (ďalej len DCM) . Je to ochorenie srdcového svalu, ktoré sa prejavuje postupným, pomalým rozširovaním srdcových dutín, stena komôr sa stáva stále tenšou a zhoršuje sa jej schopnosť pumpovať krv. Nakoniec dochádza k zlyhávaniu srdca a poruchám srdcového rytmu. Záludnosť tohoto ochorenia je v tom, že pes sa narodí so zdravým srdcom a ochorenie sa rozvíja pomaly v priebehu života. Prechod medzi zdravým a chorým srdcom je postupný a pomalý. Trvá niekoľko mesiacov až rokov. Zatiaľ neexistuje nejaký jednorazový test (či už genetický, echokardiografický, alebo iný), ktorý by dokázal povedať, že tento konkrétny pes DCM mať bude, alebo nebude. Jediná možnosť diagnostikovať toto ochorenie je na základe toho, čo vidíme pri kardiologickom vyšetrení. To pozostáva z klinického vyšetrenia, EKG vyšetrenia a echokardiografie (sono). Ak chceme výskyt tohoto ochorenia v populácii psov znížiť, je potrebná selekcia. Chovať na zdravých jedincoch a vyradiť chorých. A tu je problém. Rozvinuté DCM ochorenie s prejavmi zlyhávania srdca nie je problém odhaliť. Tam je selekcia jasná. Naviac, pes s rozvinutou DCM už v chove veľa "škody nenarobí". Problém je, že sú jedinci, u ktorých bolo urobené vyšetrenie v dvoch, štyroch rokoch. Všetko vyzeralo dobre, pes už má za sebou nejaké odchovy a potom, povedzme v šiestich rokoch, uhynie na DCM. Žiaľ, pes už stihol svoje vadné gény posunuť na ďalšiu generáciu. Preto je potrebné chorých jedincov odhaľovať čo najskôr. Prvé známky DCM sú zistiteľné echokardiografickým vyšetrením. Európska spoločnosť veterinárnej kardiológie (European Society of Veterinary Cardiology) vypracovala v roku 2003 bodový systém pre skríning tohto ochorenia. U psa sa vykoná posluchové, EKG a echokardiografické vyšetrenie a ak sa zistia nejaké abnormality, pes dostáva trestné body. Pre mnohé plemená psov sú zistené isté normy echokardiografických meraní, do ktorých by sa mal jedinec konkrétneho plemena "zmestiť". Je to však len štatisticky určená norma a ak u psa nameriame niektoré hodnoty mimo normy, neznamená to hneď, že má DCM. Podľa tohto bodového systému sa za jedinca postihnutého DCM považuje ten, ktorý získal 6 a viac trestných bodov. Stretol som sa s tým, že vyšetrením som u psa zistil srdcovú arytmiu, alebo niektoré merania boli mimo noriem. Pes dostal 2, alebo 3 trestné body. Majitelia si hneď myslia, že ich pes je chorý. Alebo si niekto môže myslieť, že som psa "odpísal", lebo aby kryl, mal by mať 0 bodov. To chcem práve vysvetliť. Za prvé- ak robím vyšetrenie, tak do protokolu píšem, čo som naozaj počul, videl a nameral. Ak by som sa neriadil objektívnymi číslami, ktoré som naozaj odmeral, nemalo by to celé žiadny zmysel. Nemienim si vymýšľať. Nemám žiadny záujem niekoho poškodzovať, ani niekomu prilepšiť. Za druhé- pes sa za chorého považuje až keď má 6 a viac bodov. Ak má 5 a menej bodov, považuje sa stále za zdravého a len opakované vyšetrenie ukáže, či sa merané veličiny zhoršujú, alebo nie.

Ďalšia vec, ktorú treba povedať je tá, že diagnóza DCM je možná až keď sa vylúčia iné ochorenia, ktoré môžu viesť k podobnému obrazu, ako má DCM. Jedná sa hlavne o degeneratívne ochorenie mitrálnej chlopne a niektoré vrodené vady (patentný ductus arteriósus, defekt komorovej prepážky). Z tohoto dôvodu je potrebné psa vyšetriť dôkladnejšie hlavne pri prvovyšetrení.

Ešte pár praktických poznámok k vykonaniu vyšetrenia. Aby bol obraz pri echokardiografickom vyšetrení kvalitný, je dobré psa na hrudníku oholiť. V srsti sa totiž drží vzduch a ten výrazne zhoršuje kvalitu obrazu. Preto prosím o pochopenie, že psa oholíme, ak je chlpatejší. Ak to vadí kvôli výstavám, tak Vás prosím, aby ste vyšetrenia srdca robili radšej mimo výstavnej sezóny.

Posledná vec, ktorá môže pomôcť mne aj Vám je to, že nie je zlé s Vašim psom natrénovať ležanie na boku. Pri EKG vyšetrení aj pri echokardiografii by mal pes ležať na boku. Skúste to prosím s Vašim psom trénovať doma. Keď príde k nám na vyšetrenie a musí ležať na boku a nikdy predtým to nerobil, tak je to stres. Ak už pozná z domu, že ho dáte na bok, držíte ho, aby ležal a musí nejaký čas vydržať, bude to znášať lepšie aj u nás pri vyšetrení.

Eliminovať DCM z chovu je ťažká a dlhodobá úloha. Je ale potrebné zabojovať, pretože ak je incidencia tejto choroby u niektorých plemien 30-50%, je to alarmujúce a nerobí to dobré meno plemenu. Hovorí to aj o tom, že v minulosti chovateľská prax v niečom zlyhala. S chovateľskou stránkou veci (myslím s výberom krycích jedincov, mierou príbuzenskej plemenitby, hodnotením exteriéru....) Vám my, veterinári, nepomôžeme. Môžeme však pomôcť aspoň so selekciou chorých jedincov.

Prajem Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov v roku 2016!

MVDr. Peter Mláka

Veterinárna prax EJMI Bojnice

Školská 60, 97201 Bojnice

pmlaka@gmail.comTorzia žalúdka

K jedným z najčastejších nebezpečenstiev číhajúcich na psov veľkých plemien patrí torzia žalúdka. Vážnosť tohto života ohrozujúceho stavu zvyšuje aj fakt, že prichádza často v noci a má prudký spád. Bez okamžitej intervencie veterinárneho lekára končí fatálne. 

Slovo torzia pochádza z latinského slova torsio, označujúceho pretočenie, skrútenie. Tomuto deju môžu byť vystavené rôzne orgány, avšak vo veterinárnej praxi sa najčastejšie stretávame práve s torziou žalúdka. Samotnému pretočeniu žalúdka rôzneho rozsahu však prechádza jeho dilatácia, to zmanená rozšírenie. Žalúdok je naplnený krmivom a plynom. Celý proces prebieha postupne, ale rýchlo. Nafúknutý žalúdok sa ľahko pretočí okolo svojej osi aj pri malej námahe. Dochádza k zaškrteniu pažeráka, pyloru i okolitých ciev. Peristaltika je zastavená. Tvorba plynu v žalúdku sa ešte viac zvyšuje, stena žalúdka je napätá a môže nekrotizovať(odumierať). Nafúknutý žalúdok tlačí aj na zadnú dutú žilu a portálnu žilu, dôsledkom čoho sú prejavy arytmie. Priškrtením ciev nastáva stagnácia krvi aj v slezine a dochádza k jej poškodeniu rôzneho rozsahu. Nedokrvením môu byť postihnuté aj obličky a tenké črevo. Tlak na bránicu a pľúca sťažuje dýchanie. Pri neriešní stavu dochádza v priebehu niekoľkých hodín ku kardio-pulmonálnemu zlyhaniu, celkovému kolapsu a smrti. 

Klinické príznaky

Medzi najčastejšie príznaky torzie žalúdka patrí zväčšené brucho, zhrbený postoj, neúspešné pokusy o vracanie, slinenie, výrazné dýchanie. Sliznice sú bledé. Pri pohmate je brušná dutina pre psa bolestivá, veľmi napnutá, tvrdá. Celkovo je jedinec s prebiehajúcou torzoiu nespokojný, nevie si nájsť miesto, kňučí, zvíja sa alebo naopak len leží schúlený v klbku. Správanie je zmenené, pes je letargický až apatický.

Prevencia

Preventívne opatrenia sa zameriavajú najmä na kvalitu podávaného krmiva v kombinácii s kľudovým režimom pred a po nakŕmení. Či ž je pes kŕmený granulami, varenou stravou alebo barfom, vždy musí byť čerstvé, nutrične vyvážené a optimálne množstvo. Pred a po kŕmení je potrebné vyhnúť sa fyzickej námahe, ale i obyčajnému pretáčaniu sa cez brucho či jazde autom. Nebezpečný môže byť aj nárazovo veľký príjem vody. Odporúča sa aj rozdelenie stravy do dvoch krmných dávok počas dňa. 

Diagnostika a liečba

Na prognózu zvládnutia torzie má vplyv včasnosť vyhľadania odbornej veterinárnej pomoci. Pri operačnom zákroku je potrebné sa v prvom rade sústreďiť na uvoľnenie nahromadených plynov spôsobujúcich vplyvom tlaku deštrukciu žalúdka a svojho okolia. Celý žalúdok sa vyčistí aj od tuhej náplne, prekontroluje a zhodnotí sa jeho stav, ako i stav okolitých orgánov, najmä sleziny. Tá môže byť taktiež pretočená. V mnohých prípadoch je tak nekrotizovaná, že sa musí pristúpiť k jej odstráneniu. Samotný žalúdok je potrebný reponovať do fyziologickej polohy a následne sa čto pristupuje ku gastropexii, teda preventívnemu prišitiu žalúdka o brušnú stenu.

Aj po úspešne zvládnutej operácii je prvých 72 hodín kritických. Podávané sú antibiotiká a infúzna terapia. Pri kŕmení je však treba byť opatrný a to nielen čo do kvality, ale aj množstva. Strava je podávaná v malých množstvách a častejšie. Veterinárneho lekára je potrebné kontaktovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie stavu. Psy s prekonanou torziou vedú normálny život, avšak doživotne musia prísne dodržiavať všetky preventívne opatrenia. Po gastropexii sa riziko opakovanej torzie síce výrazne znižuje, avšak nie je zaručenou ochranou proti jej vzniku.

MVDr. PAVOL ZUBRICKÝ, MVDr. LUCIA RADOŠOVÁ

 VETERINÁRNA KLINIKA ALTHEA, Dolnočermánska 23, 949 01 Nitra

0907 237 889