POSTUP KROKOV pre fyzické osoby

ktoré si robia daňové priznanie sami

  1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2023 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
    • Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje: 

IČO: 50437780
Právna forma: občianske združenie
Názov: Klub priateľov nemeckých dôg (KPND)
Ulica: Lúčna ulica 405/13
PSČ: 08253
Obec: Záborské  


3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu - novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. - Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. 

Ďakujeme!