POSTUP KROKOV pre zamestnancov

ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

  • 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

Naše údaje:

IČO: 50437780
Právna forma: občianske združenie
Názov: Klub priateľov nemeckých dôg (KPND)
Ulica: Lúčna ulica 405/13
PSČ: 08253
Obec: Záborské 

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu - novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Do kolónky ROK sa píše 2023.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. 

Ďakujeme!